Over TAT Zetwerk

TAT Zetwerk is in 1998 opgericht door Ivo Geradts en Johannes Rustenburg onder de naam Typographica Academica Traiectina. Wij hebben elkaar leren kennen tijdens onze studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, waar wij als studentassistenten samenwerkten. Tijdens ons assistentschap hielden wij ons bezig met de digitalisering van Griekse en Latijnse tekstedities en ontdekten wij de typografische mogelijkheden van TeX. Al gauw besloten wij om na de studie onze samenwerking in de typografie voort te zetten. Aanvankelijk richtten wij ons alleen op wetenschappelijke publicaties, maar gaandeweg hebben wij ons werkterrein uitgebreid naar naslagwerken en romans. TAT Zetwerk is een bloeiend bedrijf, dat inmiddels vier werknemers in dienst heeft. Alle medewerkers van TAT Zetwerk hebben een academische achtergrond. Wij zijn van mening dat een goede verzorging van wetenschappelijke uitgaven alleen mogelijk is als je met de inhoud van dergelijke werken vertrouwd bent.

Ivo Geradts

Ivo Geradts (1971) is gespecialiseerd in het programmeren van TeX-layouts. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor fontconversie, font- en systeembeheer. Ook heeft hij de digitaliseringsprojecten onder zijn hoede en werkt hij mee aan de ontwikkeling van onze bibliotheek met Perl-scripts. Ivo studeerde musicologie en geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. In 1999 studeerde hij cum laude af met een gecombineerde scriptie over ‘mimesis’ bij Aristoteles. Tijdens zijn studie volgde hij ook vakken aan de faculteit Wiskunde en Informatica.

Johannes Rustenburg

Johannes Rustenburg (1972) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij TAT Zetwerk. Hij onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers, zorgt dat deadlines worden gehaald. Daarnaast bouwt hij mee aan het ACE systeem. Johannes studeerde Mediëvistiek en Geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. In 1998 studeerde hij cum laude af in de Mediëvistiek met een kritische editie van de boeken I-III van Johannes Buridanus’ ‘De fallaciis’. Op dit moment schrijft hij aan een proefschrift over ditzelfde boek onder begeleiding van prof.dr. H.A.G. Braakhuis (Radbouduniversiteit Nijmegen) en dr. R. van der Lecq (Universiteit Utrecht).

Annemieke ’t Hooft-Daniëls

Annemieke ’t Hooft-Daniëls (1980) zorgt sinds september 2005 voor de uitvoering van het zetwerk en de controle van correcties. Tevens bekwaamt zij zich in het programmeren van TeX-layouts. Hiervoor was ze al enige jaren werkzaam als corrector. Anne studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 2005 afgestudeerd met als specialisatie Latijns-Amerika Studies. Ze heeft een grote belangstelling voor talen en beheerst naast de bekende westerse talen Spaans en enig Swahili.

Kai Eigner

Kai Eigner (1977) is onze Perl-specialist. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het programmeerwerk achter de bestands- en fontconversie; zo maakte hij onder meer ons ACE-systeem mogelijk. Daarnaast ondersteunt hij het programmeerwerk achter de digitaliseringsprojecten. Kai studeerde zowel Natuurkunde als Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde af op een historische studie naar de Nederlandse fysicus A.D. Fokker. Sinds 2002 is Kai tevens verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam waar hij promoveert als wetenschapsfilosoof.