Wetenschappelijke uitgaven

Door onze academische achtergrond zijn wij thuis in de conventies van wetenschappelijke uitgaven en de complexe onderdelen die daarin voorkomen. Door deze vertrouwdheid kunt u er vanuit gaan dat wij altijd een oplossing kiezen die de inhoud optimaal tot zijn recht laat komen.

Artikelenbundels

Bijdragen voor artikelenbundels worden vrijwel altijd door meerdere auteurs aangeleverd. Dit brengt verschillende problemen met zich mee. Allereerst houden maar weinig auteurs zich aan de opgestelde richtlijnen voor aanlevering. Het gevolg daarvan is dat bijdragen in veel stijlaspecten van elkaar verschillen, zoals de manier van verwijzen, het gebruik van aanhalingstekens en haakjes, het al dan niet uitschrijven van jaartallen en dergelijke. Bovendien verschillen de aangeleverde documenten vaak in technisch opzicht, doordat verschillende bestandsformaten worden gebruikt of doordat een veelheid aan fonts is gebruikt om bijvoorbeeld Grieks weer te geven, etc.

De uniformering gebeurt in twee stappen. Tijdens de conversie verwijderen wij overbodige opmaakinformatie en uniformeren wij de fonts voor niet-Latijnse alfabetten. Vervolgens kunnen wij met behulp van het door ons ontwikkelde ACE-systeem inconsistenties in de interpunctie gladstrijken. Beide stappen kunnen overigens op elk gewenst moment worden uitgevoerd; ze maken standaard deel uit van het productieproces, maar wij kunnen een tekst ook uniformeren voordat de redacteur met de redactie begint. In het laatste geval sturen wij een Wordbestand retour waarin fonts en interpunctie in orde zijn. Door deze werkwijze hoeft de redacteur zich vervolgens alleen nog op de inhoudelijke redactie te richten.

Tekstedities

Edities van manuscripten en oude drukken zijn complexe publicaties omdat er doorgaans verschillende notenapparaten in voorkomen waarbij bovendien een deel van de voetnoten door middel van regelnummers aan de hoofdtekst is gekoppeld. Een goede verwerking van een aangeleverde tekst tot teksteditie stelt dan ook hoge eisen aan het gebruikte zetsysteem. De verwerking van een teksteditie wordt nog complexer als er parallel aan de brontekst een vertaling moet worden gespiegeld.

In de meeste zetsystemen moeten de regelnummers handmatig bij de kritische voetnoten worden gezocht. De grootste nachtmerrie voor een redacteur is dan ook paginaverloop in de proeven door correcties; bij paginaverloop moet de regelnummering immers met de hand worden gecontroleerd en aangepast. Met het systeem dat wij gebruiken is verloop geen schrikbeeld meer, omdat bij ons de kritische noten door middel van codes zijn verbonden aan de lemmata van de hoofdtekst. De bijbehorende regelnummers worden door TeX automatisch berekend.

Nadeel is dat er codes in de tekst moeten worden aangebracht. Gelukkig hoeven deze codes niet handmatig worden ingevoerd; als onze richtlijnen voor aanlevering in acht worden genomen, kunnen de codes door ons bij de conversie geautomatiseerd worden aangebracht. Zelfs als de editie al in een vergevorderd stadium is, kan in de regel met enkele kleine ingrepen aan onze richtlijnen worden voldaan.

Naast de regelnummering hebben wij ook hulpmiddelen gemaakt om efficiƫnt bronteksten te spiegelen aan een vertaling, waarbij de pagina-afbreking in de klassieke talen met een gerust hart aan ons kan worden overgelaten, omdat wij naast de moderne westerse talen ook Latijn en Grieks beheersen.

Proefschriften

De meeste proefschriften worden in eigen beheer uitgegeven, wat betekent dat de promovendus zelf moet zorgen voor de verwerking van manuscript tot boek. Dit is een tijdrovend en gecompliceerd karwei als hij dit geheel op eigen kracht uitvoert. Om te beginnen moet het boek worden opgemaakt, wat in een tekstverwerker als Word een lastige opgave is vanwege de typografische beperkingen van dit programma. Daarnaast kost het veel tijd om interpunctie, bibliografische verwijzingen en dergelijke te uniformeren, om van het samenstellen van een register nog maar te zwijgen. Ook het vinden van een goede, betaalbare drukker kan lastig zijn wanneer men niet bekend is in drukkersland. Als dan ook nog haast geboden is, kan professionele begeleiding een hoop tijd en kopzorgen schelen.

Wij kunnen deze begeleiding bieden, zowel bij het gehele drukproces als bij de afzonderlijke stappen daarvan. Niet alleen zijn wij gespecialiseerd in wetenschappelijk zetwerk en uniformering van documenten, ook hebben wij veel ervaring in het selecteren van en communiceren met drukkers. Zodoende kunnen wij een snelle en accurate verwerking van proefschriften garanderen.