Bibliografieën

Bibliografieën stellen bijzondere eisen aan de redactie. Voor bibliografische verwijzingen naar monografieën, tijdschriftartikelen en artikelen in congresbundels gelden verschillende conventies met betrekking tot cursivering en het gebruik van aanhalingtekens. Zeker bij artikelenbundels waarin verschillende auteurs bibliografieën hebben samengesteld, kan de stijl van deze vermeldingen sterk uiteenlopen. Een goede, uniforme bibliografie is het beste te bereiken door alle gegevens in een database te verzamelen en te beheren. Wij hebben ervaring met het ontwikkelen van databases voor bibliografische informatie. Door gebruik te maken van relationele databases kunnen wij verdubbeling van gegevens minimaliseren; de kans op verschillen in de verwijzingen naar dezelfde bron wordt daarmee beperkt. Een voorbeeld van een dergelijke database hebben wij bijvoorbeeld toegepast bij het project Analecta Husserliana. Behalve de uniformering van de bibliografie zelf is vaak ook de uniformering van bibliografische verwijzingen, bijvoorbeeld in het voetnootapparaat, gewenst. Wij kunnen de redacteur ook daarin behulpzaam zijn, onder meer door toepassing van het ACE-systeem.