Richtlijnen

We streven ernaar u zo min mogelijk met richtlijnen op te zadelen, niet alleen omdat in de praktijk blijkt dat slechts een enkeling zich aan richtlijnen houdt, maar ook omdat wij begrijpen dat het werken met richtlijnen het creatieve schrijfproces verstoort. Toch hebben wij een paar eenvoudige richtlijnen opgesteld die u en ons werk kunnen besparen.

Aanlevering

We kunnen probleemloos documenten verwerken die zijn opgemaakt in Word of WordPerfect, zowel op het Windows- als het Mac-platform. U kunt het uzelf en ons echter wel gemakkelijker maken door de volgende zaken in acht te nemen:

  • Probeer uw tekst niet te laten lijken op het beoogde eindresultaat. De tijd en energie die u hieraan kwijt bent, is verspilde moeite omdat wij het aangeleverde materiaal naar platte tekst omzetten, waarbij alle irrelevante opmaakinformatie verwijderd wordt.
  • Gebruik één font per alfabet, bijvoorbeeld ‘Times New Roman’ voor Nederlands en Engels en ‘Wingreek’ voor klassiek Grieks.
  • Probeer de verschillende niveaus van de kopjes op een duidelijke manier van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld door kopjes van het eerste niveau vet te maken en die van het tweede niveau cursief. Ook helpt u ons door een inhoudsopgave mee te leveren waarop de niveaus van de kopjes zichtbaar zijn.

Aanlevering kritische edities

Gezien de complexiteit van kritische edities, adviseren wij u in een zo vroeg mogelijk stadium met ons te overleggen over de manier van aanlevering. Dit kan u veel werk besparen. Wij hebben verschillende manieren ontwikkeld waarop u uw documenten kunt aanleveren.

  • Word en WordPerfect. Wij hebben een efficiënte methode ontwikkeld voor de verwerking van kritische edities, zodat u uw editie kunt maken met uw vertrouwde tekstverwerkingsprogramma, gebruikmakend van de opmaakprincipes die u gewend bent (zoals het gebruik van cursivering en voetnoten). Kritische noten moeten echter wel op een bepaalde manier worden gecodeerd. U kunt de precieze regels voor deze eenvoudige codering vinden in Richtlijnen voor het aanleveren van kritische edities (Engelstalig).
  • Classical Text Editor. U hoeft geen verdere aanpassingen te maken als u uw kritische editie in CTE heeft opgemaakt. Wij hebben namelijk een module ontwikkeld die CTE documenten naar TeX converteert. Zo kunt u bij het maken van uw editie profiteren van het gemak van CTE en daarnaast gebruikmaken van de typografische kwaliteiten van TeX.

Correcties

Doordat uw documenten geconverteerd worden naar het TeX-formaat, zullen correcties die u na de aanlevering nog wilt aanbrengen door ons moeten worden ingevoerd. Daarom adviseren wij u om documenten pas aan te leveren wanneer u ze als voltooid beschouwt. Toch is het onvermijdelijk dat u nog wat fouten vindt. Het aantekenen van correcties kan op verschillende manieren. De meest gebruikte methode is nog steeds om correcties op de papieren proef aan te brengen, maar het is ook mogelijk om ze in een pdf aan te tekenen.

Om de verwerking van de correcties te bespoedigen, raden wij u aan om het internationaal geaccepteerde systeem van correctietekens te gebruiken. Correcties die globaal moeten worden ingevoerd, hoeft u niet afzonderlijk op elke vindplaats aan te tekenen. U kunt ons eenvoudigweg een lijst sturen van woorden die door het hele document moeten worden aangepast. Dit geldt ook voor globale correcties in woordafbrekingen.

Nota Bene. Pas op bij het corrigeren van Engelse woordafbreking; deze is namelijk contra-intuïtief. Ons afbrekingssysteem voor het Engels werkt volgens Merriam-Webster. Raadpleeg bij twijfel dit online-woordenboek.