Productieproces

We hebben het traject van manuscript tot drukklaar bestand in zeven duidelijk afgebakende fasen opgesplitst. Voor elke fase gebruiken wij een specifiek protocol waarin is vastgelegd wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Op deze manier weten wij altijd in welk stadium een manuscript zich bevindt en is de kans op fouten minimaal. Elke fase wordt bovendien gearchiveerd, zodat wij in een later stadium altijd op een eerdere fase kunnen teruggrijpen, mocht er onverhoopt toch iets mis zijn gegaan.

Aanlevering

Bij aanlevering archiveren wij de bestanden, controleren wij of ze compleet zijn en op welk platform ze zijn gemaakt (Windows of Mac). Als de bestanden niet-Latijnse alfabetten bevatten gaan wij na of de gebruikte fonts zijn meegeleverd. Richtlijnen over aanlevering van bestanden staan onder Richtlijnen.

Conversie

Om de bestanden voor TeX leesbaar te maken, bewaren wij ze als RTF. Vervolgens worden relevante opmaakgegevens, zoals cursivering en tabellen, vervangen door TeX-coderingen en worden irrelevante opmaakgegevens verwijderd. In deze fase wordt eveneens de codering van niet-Latijnse alfabetten omgezet naar onze standaard, zodat ze leesbaar zijn voor de door ons gebruikte lettertypes. Zie voor meer informatie over conversies in het algemeen ook Documentconversie.

Redactionele ondersteuning

Met behulp van het door ons ontwikkelde ACE systeem kunnen wij snel en doeltreffend stijlfouten en onregelmatigheden in de interpunctie uit de aangeleverde documenten filteren. Denk daarbij aan dubbele spaties, niet afgesloten aanhalingstekens en haakjes, aanhalingstekens binnen aanhalingstekens, de volgorde van aanhalingstekens en interpunctie, de spatiƫring rond het beletselteken. Daarnaast brengen wij met behulp van hetzelfde systeem efficiƫnt kastlijntjes en kleinkapitaal aan. Het systeem is geheel toe te snijden op uw wensen. Zie ACE voor meer informatie over automatische redactie.

Codering en layout

Citaten, kopjes, kopregels, opsommingen en dergelijke worden in de tekst als zodanig gemarkeerd door middel van codes. In een apart document, de layout, worden deze codes voorzien van een grafische betekenis. Deze werkwijze heeft grote voordelen bij het bewaken van de uniformiteit van series; een layout kan immers voor volgende delen worden hergebruikt.

Afwerking

Als de tekst gecodeerd en automatisch geredigeerd is, stellen wij de zetspiegel vast opdat de streefomvang wordt gehaald en de tekst kan worden afgewerkt. Indien gewenst kunnen wij voorafgaand aan de afwerking een proefje (de nulproef) van een paar pagina’s maken ter beoordeling. Na goedkeuring van deze proef worden hoerenjongen weggewerkt en de pagina- en woordafbreking geoptimaliseerd. Romans en andere eenvoudige publicaties leveren wij meestal binnen een paar dagen. Naar wens kunt u de proeven digitaal (pdf) en/of op papier ontvangen (dubbelzijdig geprint op milieuvriendelijk papier).

Correctierondes

U kunt de correcties op de proeven aangeven in de uitdraai, of digitaal aanbrengen in de pdf. Om te voorkomen dat correcties voor meerdere uitleg vatbaar zijn, raden wij u aan correcties met rood aan te tekenen volgens het algemeen geaccepteerde systeem van correctietekens. De correcties worden door onze correctoren verwerkt in de werkbestanden, waarna een nieuwe proef wordt gezet. Doorgaans volstaan drie proeven.

Eindresultaat

Wanneer u na de laatste proef uw fiat heeft gegeven, slaan wij het eindresultaat op als pdf, een bestandsformaat dat door elke drukker probleemloos verwerkt kan worden. Van elke publicatie die door ons wordt verzorgd, maken wij een archief op CD, zodat u op een willekeurig later moment uw bestanden weer kunt opvragen. Desgewenst kunnen wij dan ook de werkbestanden weer omzetten naar RTF, zodat u de tekst voor een eventuele herdruk kunt herzien in Word.