Projecten

Naast het zetten van boeken begeleiden wij ook digitaliseringsprojecten. Wij houden ons onder meer bezig met het ontwerp van databasestructuren en de conversie van bestaande data naar deze structuren. Ook hebben wij ervaring met de codering van data in XML. Bij de meeste projecten waarbij wij betrokken zijn, is het uiteindelijk ook de bedoeling om de gegevens in boekvorm te publiceren. Met het oog daarop hebben wij diverse methodes ontwikkeld voor het converteren van database- of XML-data naar TeX. Door deze werkwijze kan typografische perfectie worden gepaard aan het gemak van gegevensbeheer in een database-management-systeem of XML.

Digital Locke Project

Het door NWO gesubsidieerde Digital Locke Project is een samenwerkingsverband van de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Digitaal Productiecentrum van de Universiteit van Amsterdam en TAT Zetwerk. Het project staat onder leiding van Dr Paul Schuurman van de Faculteit der Wijsbegeerte. Het doel van het project is het maken van een in XML gecodeerde tekstkritische editie van werken van de Britse filosoof John Locke (1632-1704) die op twee verschillende wijzen toegankelijk wordt gemaakt, online op www.digitallockeproject.nl en in een gedrukte editie, te verschijnen bij Oxford University Press.

Het bijzondere aan dit project is dat beide verschijningsvormen automatisch uit dezelfde XML-code zullen worden gegenereerd. De online editie presenteert de tekst in twee weergaven, de diplomatische en de genormaliseerde. In de diplomatische weergave zijn alle bijzonderheden van de manuscripten verantwoord, zoals Locke’s doorhalingen en toevoegingen. In de genormaliseerde weergave wordt alleen het resultaat van deze ingrepen getoond; hier geeft de editeur de best mogelijke benadering van de door Locke beoogde tekst. In de gedrukte editie, die zal verschijnen alle de diplomatische informatie in een kritisch notenapparaat worden ondergebracht.

TAT Zetwerk houdt zich bij dit project bezig met het beheer van de project-specifieke DTD’s, het ontwerp van de vormgeving en functionaliteit van de online-presentatie, het beheer van de metadata en de conversie van de XML-code naar het zetsysteem TeX.

A Cellist’s Companion

Het doel van A Cellist’s Companion: A Comprehensive Catalogue of Cello Literature, een project dat onder leiding stond van Henk Lambooij en Michael Feves, was het opstellen van een bibliografie van de gehele celloliteratuur. In oktober 2007 heeft dit geleid tot de publicatie van een gedrukte catalogus met ca. 45.000 titels.

TAT Zetwerk hield zich in dit project bezig met het beheer van de structuur van de FileMaker database waarin alle gegevens bijeen zijn gebracht. Verder hebben wij een manier ontwikkeld om gegevens in de database te converteren naar een vorm die leesbaar is voor het zetsysteem TeX. Dit was een zeer complexe aangelegenheid, omdat de vele relaties uit de tabellen van de FileMaker-database naar een lineaire catalogus met kruisverwijzingen moesten worden omgezet; denk hierbij aan cellocomposities die bewerkingen zijn van andere composities, aan composities die door meer dan één componist zijn geschreven of aan verzamelingen van werken die samen zijn uitgegeven. In toekomst zullen de mogelijkheden voor online presentatie van de gegevens worden onderzocht. Meer informatie over het project en de gedrukte catalogus is te vinden op de website www.cellocompanion.com.

Buridanus’ De fallaciis

Johannes Buridanus (±1300-±1360) is een van de meest invloedrijke filosofen uit de late Middeleeuwen. Toch weten we nog relatief weinig van deze scherpzinnige denker omdat slechts een beperkt deel van zijn werk in moderne edities voorhanden is. In 1986 richten een aantal wetenschappers de Buridan society op met als doel zijn belangrijkste logische werk, de Summa logicae, uit te geven.

De Summa logicae van Buridanus bestaat uit acht tractaten, namelijk

1. De propositionibus
2. De praedicabilibus
3. In praedicamenta
4. De suppositionibus
5. De syllogismis
6. De locis
7. De fallaciis
8. De divisionibus, definitionibus et demonstrationibus

De eerste vier delen zijn inmiddels bij Brepols publishers verschenen, net als de editie van De demonstrationibus. Johannes Rustenburg heeft de taak op zich genomen om een kritische editie van De fallaciis te maken. Deze editie is inmiddels in een vergevorderd stadium; de onderdelen die min of meer afgerond zijn, kunt u hier downloaden.

Stoa Project

Het Stoa Project van de vakgroep Geschiedenis van de Filosofie van de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht moet leiden tot een hernieuwde uitgave van de fragmenten van de vroege Stoa, die vertegenwoordigd wordt door filosofen als Zeno, Chrysippus en Cleanthes. Van de vroege Stoa zijn nauwelijks primaire bronnen bekend; wat wij van de stroming weten, weten wij vooral uit tweede hand; de belangrijkste bronnen zijn andere filosofen en doxografen, die de leer van de vroege Stoa citeren en parafraseren. Door modern onderzoek naar de doxografische traditie en heruitgaves van vele bronnen is de bestaande uitgave van dit materiaal, J. von Arnim’s Stoicorum Veterum Fragmenta (1903-1924) is inmiddels gedateerd.

TAT Zetwerk ondersteunt dit project met het beheer van een FileMaker database waarin de stoïsche fragmenten (voornamelijk in het Grieks) zijn opgeslagen, vergezeld van onder meer tekstkritische en historisch-filosofische annotaties, een Engelse vertaling en metadata. Zodra de fragmenten in de database hun definitieve constitutie hebben, zullen wij deze exporteren naar een TeX-formaat, zodat een gespiegelde tekstkritische editie kan worden vervaardigd. Met behulp van de metadata uit de database zullen registers en cordanties worden samengesteld. Het Stoa Project heeft momenteel geen eigen website.

Analecta Husserliana

De Analecta Husserliana, in 1968 opgericht door Anna-Teresa Tymieniecka (Reidel/Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, vormen een gezaghebbende reeks op het gebied van de fenomenologische wijsbegeerte. Inmiddels is de reeks ondergebracht bij Springer en telt hij meer dan negentig delen.

TAT Zetwerk heeft voor de reeks een FileMaker database ontwikkeld waarin een cumulatieve inhoudsopgave van alle delen is ondergebracht. Wij kunnen de data uit deze database naar TeX converteren. Zo kan op elk gewenst moment een actuele cumulatieve inhoudsopgave en een actueel auteursregister met verwijzingen naar bandnummers en paginacijfers worden geproduceerd. Informatie over de serie is op de website van de serie te vinden.