Vreemde talen

Door onze wetenschappelijke achtergrond hebben we vanaf onze oprichting veel aandacht besteed aan de verwerking van vreemde talen. Aanvankelijk was onze aandacht vooral op de verwerking van antiek Grieks gericht, later ook op Hebreeuws, Arabisch, Cyrillisch en transliteraties van deze talen. We hebben ons conversiesysteem zo ingericht dat we geen eisen hoeven te stellen aan de aanlevering van kopij met niet-Latijnse fonts; wij kunnen overweg met TrueType-, PostScript- en OpenType-fonts, zowel voor het Windows- als het Macintosh-platform.

Niet-Latijnse schriften

Voor veel zetters is de verwerking van tekst in vreemde alfabetten problematisch, omdat er veel verschillende coderingen van niet-Latijnse fonts in omloop zijn. Hoewel Unicode fonts (OpenType) dit probleem zouden moeten oplossen, worden deze fonts tot nu toe slechts op kleine schaal gebruikt. Wij hebben software ontwikkeld die een probleemloze uitwisseling van niet-Latijnse fonts mogelijk maakt. Met behulp van conversietabellen kunnen wij een willekeurig Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Georgisch, Syrisch, Armeens, Cyrillisch, Chinees, Japans of Koreaans font in TeX-codering omzetten. Als u compatibiliteitsproblemen op het gebied van fonts heeft, kunt u ook van de software profiteren; wij converteren het Grieks, Hebreeuws of Arabisch naar het gewenste font, en sturen vervolgens een Word-bestand retour. Lees hierover meer op de afdeling Fontconversie.

Rechts-naar-links-schriften

Rechts-naar-links-schriften zoals Hebreeuws en Arabisch stellen bijzondere eisen het zetsysteem. Dit is met name het geval als de rechts-naar-links-tekst voorkomt in de context van links-naar-rechts-tekst; de regelafbreking verloopt dan namelijk volgens complexe regels. Voor de verwerking van bi-directionele teksten maken wij gebruik van een uitbreiding op TeX, namelijk de uitstekende TeX—XeT implementatie van ε-TeX.

Transliteraties

Veel talen gebruiken diacritische tekens om uitspraakverschillen aan te geven. In het Nederlands komen slechts vier van dergelijke tekens voor, namelijk het trema (¨), de gravis (`), de acutus (´) en de circumflexus (ˆ). In andere talen worden echter nog meer diacritische tekens gebruikt, zoals de macron, de breve, de caron en de ogonek. In ons zetsysteem kunnen diacrieten eenvoudig met de verschillende letters worden gecombineerd, zodat wij ook Oosteuropese talen, Turks en transliteraties van Arabisch, Grieks, Hebreeuws en Spijkerschrift probleemloos kunnen zetten.